صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 به مدت 45 دقیقه

یک پیمانه از آسمان عنوان آیتم کوتاهیست که با محوریت جزء 30 قرآن کریم و در قالب طرح تابستانی قرآن، کتاب زندگی(بشارت 1453) از برنامه عارفان بهشت تقدیم شنوندگان می شود.

قسمت چهارم این آیتم به آیات 17 تا 20 سوره نبأ اختصاص دارد.

مرتبط با این