صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ویژه برنامه کوتاه مرتبط با طرح قرآن، کتاب زندگی با محوریت تکنیک های حفظ و مفاهیم آیات و تثبیت محفوظات مرحله اول این طرح(سوره های ناس تا زلزال) به تهیه کنندگی مسعودرضا خالقی و کارشناسی حسن زرنوشه فراهانی از رادیو قرآن پخش می شود.قسمت نهم این ویژه برنامه که 17 مهرماه 97 پخش شد به حفظ آیات و مفاهیم بخش اول سوره ماعون می پردازد.
شایان ذکر است، این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:30 به مدت 10 دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

مرتبط با این