صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز سه شنبه 22 مردادماه 98 به شرح زیر است:


❓این ترجمه مربوط به کدامیک از آیات سوره مطففین می‌باشد؟
«و هرگاه از کنارشان عبور می کردند از روی تمسخر با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره می کردند.»

(1) آیه 30
(2) آیه 31

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این