صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز یکشنبه 20 مردادماه 98 به شرح زیر است:
❓چشمه ای که مقربان الهی از آن می نوشند چه نام دارد؟

(1) عِلِّیِّینَ
(2) تَسْنِیمٍ

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این