صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز شنبه 19 مردادماه 98 به شرح زیر است:


❓معنی عبارت « نَضْرَةَ النَّعِیمِ » چیست؟

(1) خرمی و طراوت نعمتها
(2) آرزوی بهشت

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این