صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز یکشنبه 13 مردادماه 98 به شرح زیر است:


❓«مُطَفِّفِینَ» به چه معناست؟

(1) گرانفروشان
(2) کم فروشان


عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.
#قرآن_کتاب_زندگی

✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
🔗https://radioquran.ir/besharat1453/

مرتبط با این