صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز شنبه 22 تیر 98 به شرح زیر است:❓با توجه به آیه 40 سوره نازعات، چه چیزی عامل بهشتی شدن انسان است؟

(1) هم نشینی با نیکان
(2) خداترسی و دوری از هوای نفس

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.


✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
https://radioquran.ir
https://sapp.ir/radioquran

مرتبط با این