صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز دوشنبه 17 تیر 98 به شرح زیر است:

❓عکس العمل فرعون در برابر دعوت حضرت موسی(ع) چه بود؟
(1) تکذیب حضرت موسی(ع)
(2) قتل حضرت موسی(ع)

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.


✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
https://radioquran.ir
https://sapp.ir/radioquran

مرتبط با این