صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

پرسش پیامکی روز پنجشنبه 13 تیر 98 به شرح زیر است:


❓کدام آیه از سوره نازعات بیان می کند که فرشتگان جان کافران را به سختی می گیرند؟
(1) آیه 1
(2) آیه 3

عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24:00 امشب به سامانه پیامکی 300001453 ارسال نمایید.


✨ مشاهده اسامی برندگان
👇👇👇
https://radioquran.ir
https://sapp.ir/radioquran

مرتبط با این