"محافل منتخب" منتخبی از محافل و تلاوت های مجلسی سراسر کشور

برنامه محافل منتخب ، منتخبی از محافل و تلاوت های مجلسی سراسر کشور می باشد که جمعه ها ساعت 19 از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

1400/04/24
|
12:01
دسترسی سریع