"محافل منتخب" منتخبی از محافل و تلاوت های مجلسی سراسر كشور

برنامه محافل منتخب ، منتخبی از محافل و تلاوت های مجلسی سراسر كشور می باشد كه جمعه ها ساعت 19 از شبكه رادیویی قرآن پخش می شود.

1400/04/24
|
12:01
دسترسی سریع