مردم و امام رضا(ع) ....

از درد كهنه ای كه مداوا نمیشود
یا میشود گلایه كنم یا نمیشود
اینك سلام حضرت عیسی تر از مسیح
لطفت نگو كه شامل ماها نمیشود

1400/04/01
|
09:55