از ساعت به مدت

رادیو قرآن

تلاوت هاي كوتاه

تلاوت آیاتی از سوره محمد با صدای عبدالعزیز حصان

تلاوت آیات 12 تا 17 سوره محمد با صدای محمد عبدالعزیز حصان به مدت 6 دقیقه و 16 ثانیه.

1398/03/19
|
15:12
دسترسی سریع
تلاوت های کوتاه