صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت - به مدت -

تلاوت آیات 11 و 12 سوره شوری با صدای متولی عبدالعال به مدت 4 دقیقه .

مرتبط با این