صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت - به مدت -

ترک اولی ( انجام ندادن کارها به بهترین نحو) در انبیاء موجب توبیخ آنها از طرف خداوند می شود...

مرتبط با این