صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت - به مدت -

روایتی از امام صادق(ع)؛ مواخذه مومنین به سبب همنشینی، گفتگو، حضور و بی تفاوتی در گناه گناهکاران.

منبع: جلد 6 وسایل شیعه،ابواب امر و نهی، باب 7، حدیث 2

مرتبط با این