صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های ممتحنه، آیات 10 تا آخر؛ اعلی ، لیل،زلزال، اخلاص، فلق، ناس، حمد و بقره 1 و 2 با صدای سعید مسلم.

مرتبط با این