صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های بقره، آیات 238 تا 252 ، طارق و شرح با صدای مصطفی اسماعیل.

مرتبط با این