صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های دهر، آیات 1 تا 22، شمس، حمد و بقره، آیات 1 و 2 با صدای محمود شحات انور.

مرتبط با این