صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های دهر، آیات 23 تا آخر، مرسلات، زلزال، قارعه، تکاثر و عصر با صدای محمد عبدالعزیز حصان.

مرتبط با این