صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های فرقان، آیات 58 تا آخر؛ قیامت و علق، آیات 1 تا 5 با صدای کامل یوسف بهتیمی.

مرتبط با این