صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره انفطار، آیات 6 تا آخر؛ سوره های طارق، فجر و حمد و بقره، آیات 1 تا 5 و 285 و 286 با صدای محمد صدیق منشاوی.

مرتبط با این