صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره ابراهیم، آیات 35 تا 41 و سوره های کوثر و حمد و بقره، آیات 1 و 2 با صدای محمود شحات انور.

مرتبط با این