صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تلاوت سوره های احزاب آیات 39 تا 50 و نازعات، آیات 27 تا 33 با صدای محمود علی البناء.

مرتبط با این