عوامل برنامه

  • فاطمه گنجی

    نقش:تهیه کننده

    تخصص:الهیات/ علوم قرآن و حدیث