صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه تا پنجشنبه/ 15 تا 17 آبان از ساعت 18:40 به مدت 15 دقیقه

احسان باقی

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه "احسان باقی" همزمان با هفته وقف از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان شد.
ویژه برنامه "احسان باقی" به مناسبت هفته وقف، جهت یادآوری و مرور فرهنگ وقف در فرهنگ اسلامی به روی آنتن رادیو قرآن رفت. اهمیت باقیات الصالحات در زندگی، آشنایی با فرهنگ وقف، وقف به چه میزان و کجا و گفتگو با واقفان از بخش های متنوع این ویژه برنامه ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000100
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0