صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 6:00،17:00،21:00 و 22:00 به مدت 5 دقیقه

ترتیل سوره های یس، نبأ، نوح، ملک و واقعه

Bootstrap Image Preview

تلاوت ترتیل سوره های مبارکه یس، نبأ، نوح، ملک و واقعه هر روز به ترتیب، رأس ساعات 6:00، پس از اذان ظهر، 17:00، 21:00 و 22:00 از رادیو قرآن پخش می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000100
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0