صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ی "زلال آیه ها" با موضوع آشنایی با زیبایی های قرآن و علوم بلاغی روزهای پنجشنبه از رادیو قرآن تقدیم مخاطبان می شود.

از آنجا که علوم بلاغی به سه موضوع معانی، بیان و بدیع می پردازد در این برنامه با مثالهای قرآنی به این سه موضوع پرداخته خواهد شد.
بخش اول این برنامه ی گفتگو محور به مباحث علم معانی، بخش دوم به مباحث علم بیان و بخش سوم به مباحث علم بدیع به همراه شاهد مثال قرآنی پرداخته می شود.
ترغیب به یادگیری زبان قرآن، آشنایی با زیبایی های قرآن و نکات ادبی قرآن، ملموس شدن برخی آیات قرآن از طریق موشکافی های ادبی و انس با قرآن از جمله اهداف این برنامه است.
این برنامه کاری از گروه علوم قرآنی است که به تهیه کنندگی سمیه خراج، اجرای کارشناسی سمیرا قنبری و کارشناسی حضوری دکتر فاطمه خلیلی، روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 14:30 از رادیو قرآن به سمع شنوندگان می رسد.

همکاران ما