بهره ای از کلام بزرگان هر روز از ساعت فواصل پخش به مدت 2 دقیقه

رادیو قرآن

بهره اي از كلام بزرگان

بهره ای از کلام بزرگان

میان برنامه "بهره ای از کلام بزرگان" حاوی سخنان عالمانه ی جمعی از علما، مفسران و مجتهدان است که روزانه در فواصل برنامه ها از رادیو قرآن پخش می شود.

بخش بهره ای از کلام بزرگان، حاوی سخنان عالمانه ی جمعی از علما، مفسران و مجتهدان است که به صورت روزانه در وب سایت و کانال سروش رادیو قرآن بارگزاری می شود.

این سخنرانی ها حاوی نکات برجسته ی دینی اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... میباشد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: فواصل پخش

مدت برنامه:2 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهره ای از کلام بزرگان