کتاب معراج پیامبر (ص)

این کتاب دربردارنده مباحثی است درباره معراج حضرت محمد صلی الله علیه و آله که با استناد به آیات و روایات و احادیث فراهم آمده است.

1400/09/04
|
22:13

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن ؛ حسین طرقی مدرس و حافظ کل و قاری قرآن در گفتگو با برنامه والعصر 2 آذر 1400 کتاب معراج پیامبر (ص) نوشته محمدجواد مولوی نیا را پیشنهاد داد : این نوشتار دربردارنده مباحثی است درباره معراج حضرت محمد صلی الله علیه و آله که با استناد به آیات و روایات و احادیث فراهم آمده است. مهم ترین عنوان های مطرح شده عبارتند از: معراج، حادثه معراج، توضیح آیه، حادثه معراج از دیدگاه قرآن و روایات، تاریخ معراج، معراج پیامبر جسمانی بوده نه روحانی، هدف والای معراج پیامبر، معراج و قوانین علمی روز، معراج از نگاه عرفا، عروج و انواع آن، انسان چگونه می تواند خویشتن را به اوج قله کمال برساند؟ انسان چگونه به سراپرده غیب راه می یابد؟ چه راهی به کرانه های زیبای غیب منتهی می گردد؟ آثار و نتایج تقویت حاکمیت روح بر تن، تأثیرگذاری متقابل قوای روح و بدن بر یکدیگر، چند نمونه از صفات و ویژگی های رسول خدا صلی الله علیه و آله، نقطه آغاز و انجام معراج، سن شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام معراج، حادثه معراج در چه سالی رخ داد؟ معراج در شب بوده یا روز؟ اعتقاد به معراج، چگونگی معراج، آرا و عقاید پیرامون معراج، عقیده شیعه درباره معراج، عقیده اهل سنّت درباره معراج، قرآن و معراج، مسجد الاقصی، هدف از بردن پیغمبر به بیت المقدس، چهار مرحله در معراج، اهداف معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله، گوشه هایی از گفت وگوهای خداوند با رسولش در شب معراج و... بخشی از موضوعات این کتاب است .

دسترسی سریع