صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فراز تلاوت تصویری استاد متولی عبدالعال از آیات 24 تا 27 سوره مبارکه الرحمن