صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مصطفی محمد المرسی ابراهیم اسماعیل، در سال 1905 میلادی در روستای میت غزال استان الغربیه مصر متولد شد.


وی در اولین بازدیدش از کانون همبستگی قاریان مصر در شهر قاهره با استاد صیفی ( ابوالقراء و رئیس کانون همبستگی قاریان مصر) آشنا شد...
و اما...
این دیدار چه تاثیری بر روند تلاوت حرفه ای و افزایش شهرت استاد مصطفی اسماعیل داشته است؟
برای دریافت پاسخ ، فایل صوتی را با بیان احمد فراهانی، کارشناس مجری برنامه اکسیر بشنوید...