صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در روز بیست و چهارم ذی الحجه سال نهم هجری و طی مباهله پیامبر(ص) با مسیحیان نجران که به مصالحه آنها با رسول الله منجر شد، آیه 61 سوره آل عمران بر پیامبر(ص) نازل شد.