صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تلاوت سوره شوری، آیات 87 تا 89 و 190 تا 195و سوره های بروج و قریش با صدای استاد شحات محمد انور روز پنجشنبه 8 شهریورماه برای اولین بار از رادیو قرآن پخش شد.