صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تلاوت سوره حشر آیات 18 تا 24 ،سوره فاتحه و سوره بقره، آیات1تا 5ء با صدای استاد متولی عبدالعال، امروز پنجشنبه 1 شهریورماه برای اولین بار از رادیو قرآن پخش شد. این تلاوت در سال 1370 شمسی در مسجد امام حسین(ع) تهران انجام شده است.