صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء هشتم قرآن کریم/ آیات 111 تا آخر سوره انعام و آیات 1 تا 87 سوره اعراف با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.