صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء هفتم قرآن کریم/ آیات 83 سوره مائده و 1 تا 110 سوره انعام با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.