صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء ششم قرآن کریم/ آیات 148سوره نساء تا 82 سوره مائده با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.