صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء پنجم قرآن کریم/ آیات 23 تا 148 سوره نساء با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.