صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء چهارم قرآن کریم/ آیات 92 تا آخر سوره آل عمران و 1 تا 23 سوره نساء با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.