صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء دوم قرآن کریم/سوره بقره آیات 142 تا 252 با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.