صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ترتیل جزء اول قرآن کریم/سوره حمد و آیات 1 تا 141 سوره بقره با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.