صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امیر لعل اول که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران به هجدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم روسیه اعزام شد توانست رتبه نخست رشته قرائت این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است، سید جواد سادات فاطمی پیشکسوت قرآنی کشورمان به عنوان استاد راهنما امیر لعل اول را در این دوره از مسابقات همراهی کرد.