صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

باید غدیری شویم قبل از محرّمـی شدن،شرط گریه برای حسین (ع)، یا علی گفتن است و دلیل حادثه کربلا فراموشی غدیر، هـر که را خـواهـنـد درحـشـمت سلیـمانـش کنند بـایـد اول خاک پـــای شــاه مــردانــش کـنند...

مسابقه بزرگ غدیری شویم، ویژه عید بزرگ غدیر خم با اهدای جوایزی نفیس در وب سایت "غدیری شویم "
برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.ghadirishavim.ir/ مراجعه کنید.