صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

تلاوت آیات سوره های ق آیات 31 تا آخر، قمر 49 تا آخر، رحمن 1 تا 27، انشراح و علق با صدای استاد حجّاج هنداوی تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.

این تلاوت که هدیه برنامه مهرتابان به شنوندگان رادیو قران است، در جمع مسلمانان پاکستانی تبار شهر لندن در ماه مبارک رمضان 1396 ش( 1438 ق) انجام شده است.