رادیو قرآن، فرصتی برای انس بیشتر با قرآن

 
 
 
 
     
تلاوت های ویژه
تلفن گویا
تصویر روز

کرسی تلاوت قرآن کریم؛ روستای محمد آباد شهر بیرجند
 
اخبار مر بوط به روز 1 خرداد 1395
 1. بررسی آیات 65 تا 69 سوره مبارکه نحل در برنامه "حفظ نور"
 2. پخش زنده اختتامیه شانزدهمین دوره طرح هزاران ختم قرآن کریم از رادیو قرآن
 3. پخش زنده ویژه برنامه ی "یک قدم تا باران" از رادیو قرآن
 4. جمع بندی و ارزیابی سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در برنامه افق
 5. معرفی نام ها و قصه های قرآنی در برنامه "نام ها و آیه ها"
اخبار مر بوط به روز 3 خرداد 1395
 1. مسابقات قرآن، زمینه‌ای برای کشف استعدادهای قرآنی و ترویج قرآن کریم است
 2. «محمدحسین سعیدیان» قاری این هفته حسینیه الزهرا(س)/ پخش زنده از رادیو قرآن
 3. آموزش و حفظ آیه 179 سوره مبارکه اعراف در برنامه "شکوه آیات"
 4. بررسی آیات 73 تا 76 سوره مبارکه نحل در برنامه "حفظ نور"
 5. تفسیر ادبی آیاتی از سوره نساء در برنامه "گنجینه رازها"
 6. عصمت مختص ائمه ی معصومین(ع) موضوع برنامه "حریم ایمان"
 7. بررسی اعتقادی آیات 34 تا 41 سوره قلم در برنامه "قرآن و زندگی"
 8. تفسیر آیات 120 تا 124 سوره طه در برنامه "سروش هدایت"
اخبار مر بوط به روز 4 خرداد 1395
 1. تفسیر آیات 124 تا 128 سوره طه در برنامه "سروش هدایت"
 2. آموزش صفحات 235 و 236 قرآن کریم در برنامه "صفحه نور"
 3. شرح واژه ی الهام با رهیافت عرفانی در برنامه "شرح ناب" از رادیو قرآن
 4. بررسی "داستان زندگی حضرت موسی(ع)" در برنامه "مسیر روشن"
 5. بررسی اشعار مولوی در برنامه "آیه ها و آینه ها"
 6. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قلم در برنامه فهم زبان قرآن
 7. تصحیح قرائت صفحه 42 قرآن کریم در برنامه صراط رادیو قرآن
اخبار مر بوط به روز 5 خرداد 1395
 1. «سیدمحمد کرمانی» قاری این هفته مسجد جامع لویزان/ پخش زنده از رادیو قرآن
 2. آموزش تلاوت آیه 30 سوره یوسف در برنامه "ترنم آیات"
 3. بررسی "داستان زندگی حضرت موسی(ع)" در برنامه "مسیر روشن"
 4. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قلم و یس در برنامه فهم زبان قرآن
 5. بررسی آیات 80 تا 83 سوره مبارکه نحل در برنامه "حفظ نور"
 6. آموزش و حفظ آیاتی از سوره های اعراف و انفال در برنامه "شکوه آیات"
 7. تفسیر ادبی آیاتی از سوره نساء در برنامه "گنجینه رازها"
 8. عصمت مختص ائمه ی معصومین(ع) موضوع برنامه "حریم ایمان"
 9. بیان وجه اخبار از غیب در برنامه "روشنا"
 10. پخش محفل انس با قرآن مصلای حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در برنامه "شبهای انس"
اخبار مر بوط به روز 8 خرداد 1395
 1. تاکید بر فرهنگ کار و تلاش موضوع برنامه ی "قرآن و اقتصاد"
 2. تشریح آخرین وضعیت برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن در برنامه افق رادیو قرآن
 3. آموزش آیاتی از سوره مبارکه بلد در برنامه فهم زبان قرآن
 4. تفسیر ادبی آیاتی از سوره نساء در برنامه "گنجینه رازها"
 5. عصمت موهبتی خاص به افراد خاص موضوع برنامه "حریم ایمان"
 6. تفسیر آیات 124 تا 130 سوره طه در برنامه "سروش هدایت"
 7. بررسی اشعار مولوی در برنامه "آیه ها و آینه ها"
 8. نمایشگاه بین المللی قرآن امسال با شعار "فهم قرآن" در مصلای تهران برپا می شود
اخبار مر بوط به روز 9 خرداد 1395
 1. قدردانی سازمان اوقاف از پوشش گسترده مسابقات قرآن در شبکه های رادیو قرآن و تلاوت
 2. «محمد جماله» قاری این هفته حسینیه الزهرا(س)
 3. شرح واژه ی وحی با رهیافت عرفانی در برنامه "شرح ناب" از رادیو قرآن
 4. ادامه ی بررسی "داستان زندگی حضرت موسی(ع)" در برنامه "مسیر روشن"
 5. آموزش آیاتی از سوره مبارکه بلد در برنامه فهم زبان قرآن
 6. آموزش و حفظ آیاتی از سوره مبارکه انفال در برنامه "شکوه آیات"
 7. بررسی آیات 84 تا 87 سوره مبارکه نحل در برنامه "حفظ نور"
اخبار مر بوط به روز 10 خرداد 1395
 1. تاکید بر اقدام و عمل موضوع برنامه ی "قرآن و اقتصاد"
 2. میزان موهبت الهی درباره عصمت موضوع برنامه "حریم ایمان"
 3. بررسی اعتقادی آیات 34 تا 41 سوره قلم در برنامه "قرآن و زندگی"
 4. دسته بندی خبرهای غیبی در برنامه "روشنا"
 5. تفسیر آیات 129 تا 132 سوره طه در برنامه "سروش هدایت"
 6. آموزش صفحات 241 و 242 قرآن کریم در برنامه "صفحه نور"
 7. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قلم در برنامه فهم زبان قرآن
 8. بررسی آیات 88 تا 93 سوره مبارکه نحل در برنامه "حفظ نور"
 9. ادامه ی بررسی "داستان زندگی حضرت موسی(ع)" در برنامه "مسیر روشن"
اخبار مر بوط به روز 11 خرداد 1395
 1. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قلم در برنامه فهم زبان قرآن
 2. تصحیح قرائت صفحه 46 قرآن کریم در برنامه صراط رادیو قرآن
 3. تفسیر آیات 1 تا 5 سوره انبیاء در برنامه "سروش هدایت"
 4. بررسی اشعار مولوی در برنامه "آیه ها و آینه ها"
 5. «مسعود نیکدستی» قاری این هفته کرسی‌ تلاوت استانی/ پخش زنده از رادیو قرآن
اخبار مر بوط به روز 12 خرداد 1395
 1. بررسی معنای عصمت در برنامه "حریم ایمان"
 2. "یادمانه آفتاب" ویژه برنامه رادیو قرآن در سالروز قیام 15 خرداد
 3. "عروج خورشید" ویژه برنامه رحلت امام خمینی(ره) از رادیو قرآن پخش می شود
 4. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قلم در برنامه فهم زبان قرآن
 5. آموزش تلاوت آیه 30 سوره یوسف در برنامه "ترنم آیات"
 6. پخش محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در برنامه "شبهای انس"
 7. برنامه ی "آدینه روشن" به فضیلت جمعه آخر ماه شعبان می پردازد
 8. بررسی اشعار مولوی در برنامه "آیه ها و آینه ها"
 9. «امین پویا» قاری این هفته مسجد جامع لویزان/ پخش زنده از رادیو قرآن
 10. تفسیر ادبی آیاتی از سوره نساء در برنامه "گنجینه رازها"
 11. پخش ویژه برنامه اشاره در سالروز ارتحال امام خمینی(ره)
اخبار مر بوط به روز 16 خرداد 1395
 1. ادامه ی تفسیر آیات 1 تا 5 سوره انبیاء در برنامه "سروش هدایت"
 2. بررسی اشعار مولوی در برنامه "آیه ها و آینه ها"
 3. شرح واژه ی فطرت با رهیافت عرفانی در برنامه "شرح ناب" از رادیو قرآن
 4. بررسی "داستان زندگی حضرت موسی(ع)" در برنامه "مسیر روشن"
 5. آموزش صفحات 247 و 248 قرآن کریم در برنامه "صفحه نور"
 6. آزادی بیان میان همسران موضوع برنامه "قرآن و زندگی"
 7. آموزش آیاتی از سوره مبارکه بلد در برنامه فهم زبان قرآن
 8. لحظاتی معنوی همراه با ویژه برنامه های رادیو قرآن در ماه رمضان
اخبار مر بوط به روز 17 خرداد 1395
 1. آموزش و حفظ آیه 60 سوره انفال در برنامه "شکوه آیات"
 2. بررسی آیات 107 تا 110 سوره مبارکه نحل در برنامه "حفظ نور"
 3. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قلم در برنامه فهم زبان قرآن
 4. پخش زنده دیدار جامعه قرآنی با مقام معظم رهبری از رادیو قرآن
 5. ارائه پیشنهاد تأسیس "باشگاه قرآنیان" در نشست جامعه قرآنی با شهردار تهران
 6. رادیو قرآن به نوجوانان مشاوره می دهد
اخبار مر بوط به روز 18 خرداد 1395
 1. پخش زنده کرسی های اذانگاهی مغرب از رادیو قرآن
 2. حدیث آرزومندی، ویژه برنامه سحرگاهی رادیو قرآن
 3. اجرای طرح فراگیر تابستانی "قرآن، کتاب زندگی" با شعار به رنگ خدا درآییم
 4. پخش ترتیل یک جزء قرآن هر روز در چهار موعد زمانی از رادیو قرآن
 5. 5 اذان جدید از سوی رادیو قرآن رونمایی می شود
 6. سی برنامه تفسیری از آیت الله ضیاآبادی در ماه رمضان پخش می شود
 7. کرامت انسان در قرآن موضوع برنامه "سروش هدایت"
 8. انواع علوم قرآنی موضوع برنامه "روشنا"
 9. پخش آیین تجلیل از ۴ دهه خدمت شهریار پرهیزکار به قرآن کریم از رادیو قرآن
اخبار مر بوط به روز 19 خرداد 1395
 1. بررسی بیانات مقام معظم رهبری در جلسه ی دیدار با جامعه قرآنی
 2. پخش زنده جزخوانی ویژه ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن
 3. بررسی "واژه ی عجب" در برنامه "مسیر روشن"
 4. کرامت انسان در قرآن موضوع برنامه "سروش هدایت"
 5. برنامه «شب‌های نورانی مصلی» از رادیو قرآن پخش می شود
 6. جدول پخش اذان های جدید استادان ایرانی از رادیو قرآن
 7. بیان معانی لغوی وحی و کاربرد آن در قرآن در برنامه "روشنا"
اخبار مر بوط به روز 22 خرداد 1395
 1. انعکاس فعالیت های بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن در برنامه "شهر قرآن"
 2. بررسی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه قرآنی
 3. بررسی "اخلاق در قرآن" در برنامه "مسیر روشن"
 4. معرفی کتاب دانستنیهای ماه رمضان در برنامه اشاره
 5. بیان معانی لغوی وحی رسالی در برنامه "روشنا"
 6. بررسی "اخلاق در قرآن" در برنامه "مسیر روشن"
 7. پخش زنده جزخوانی ویژه ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن
 8. پخش زنده کرسی های تلاوت اذانگاهی از رادیو قرآن
 9. برنامه «شب‌های نورانی مصلی» از رادیو قرآن پخش می شود
اخبار مر بوط به روز 23 خرداد 1395
 1. تأکید مقام معظم رهبری بر رفع نقیصه ی عدم آشنایی عموم جامعه با زبان قرآن
 2. اعلام برنامه های رادیو قرآن در مصلی تهران و نمایشگاه قرآن
 3. بررسی معانی لغوی وحی در برنامه "روشنا"
 4. معرفی دو کتاب ماه خدا و طعم خوب بندگی در برنامه اشاره
 5. ادامه ی بررسی "اخلاق در قرآن" در برنامه "مسیر روشن"
 6. پخش زنده افتتاحیه نمایشگاه بین المللی قرآن از رادیو قرآن
اخبار مر بوط به روز 24 خرداد 1395
 1. انتظار رسول خدا (ص) برنزول وحی موضوع برنامه "روشنا"
 2. بررسی "رذایل اخلاقی" در برنامه "مسیر روشن"
 3. شرح و توضیح تلاوت های مصری هر روز از رادیو قرآن
 4. آموزش آیاتی از سوره مبارکه انسان در برنامه فهم زبان قرآن
اخبار مر بوط به روز 25 خرداد 1395
 1. آموزش آیاتی از سوره مبارکه قیامت در برنامه فهم زبان قرآن
 2. اصطلاحات قرآن از معجزات پیامبران موضوع برنامه "روشنا"
 3. آغاز فعالیت نمایشگاه بین المللی قرآن/ رویدادهای نمایشگاه در رادیو قرآن اطلاع رسانی می شود
 4. معرفی دو کتاب "راز بندگی و عبادت روح زندگی" در برنامه اشاره
 5. کرامت تابع بر تقوا موضوع برنامه "سروش هدایت"
 6. رمز بهره مندی از برکات موضوع برنامه قرآن، کتاب زندگی
اخبار مر بوط به روز 26 خرداد 1395
 1. پخش زنده جزخوانی ویژه ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن
 2. پخش زنده کرسی های تلاوت اذانگاهی از رادیو قرآن
 3. "ایمان و مراتب آن" موضوع برنامه "مسیر روشن"
 4. کرامت انسان در قرآن موضوع برنامه "سروش هدایت"
 5. بررسی معجزه و ویژگی های آن در برنامه "روشنا"
 6. معرفی دو کتاب "همسر آفتاب زندگی حضرت خدیجه (س) و نیت عبادت" در برنامه اشاره
 7. دوری از نزاع و درگیری موضوع برنامه قرآن، کتاب زندگی
اخبار مر بوط به روز 29 خرداد 1395
 1. بررسی دلایل کاهش ساعت درسی قرآن در مدارس در برنامه افق رادیو قرآن
 2. پخش دعای مجیر از رادیو قرآن
 3. بررسی وجوه اعجاز قرآن در برنامه "روشنا"
 4. معرفی دو کتاب "کلک معرفت و رمضان" در برنامه اشاره
 5. پخش تلاوت نمایندگان ایران در رشته حفظ کل مسابقات بین المللی ترکیه از رادیو قرآن
 6. 5 اذان جدید از سوی رادیو قرآن رونمایی می شود
 7. نشست خبری تشریح برنامه های شبکه رادیویی قرآن و رادیو تلاوت برگزار می شود
 8. پخش زنده جزخوانی ویژه ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن
 9. قاسم رضیعی قاری کرسی تلاوت اذانگاهی/ پخش زنده از رادیو قرآن
 10. "حیات طیبه" موضوع برنامه قرآن، کتاب زندگی
اخبار مر بوط به روز 30 خرداد 1395
 1. افزایش برنامه‌های قرآنی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری
 2. برنامه‌های رادیو قرآن در ماه مبارک رمضان/ پخش ترتیل قرآن در 5 بخش مجزا
 3. دومین سری مسابقه بین‌المللی «تلاوت من» به روی آنتن رادیو قرآن می‌رود
 4. پخش زنده جزخوانی ویژه ماه رمضان در مصلای امام خمینی(ره) از رادیو قرآن
 5. آموزش آیاتی از سوره مبارکه مزمل در برنامه فهم زبان قرآن
 6. "تقوا" موضوع برنامه "مسیر روشن"
 7. جعفر فردی و علیرضا سبحانی قاریان کرسی تلاوت اذانگاهی/ پخش زنده از رادیو قرآن
 8. رونمایی از 7 اذان جدید توسط رادیو قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن
اخبار مر بوط به روز 31 خرداد 1395
 1. "نیکی به پدر و مادر" موضوع برنامه قرآن، کتاب زندگی
 2. رونمایی از هفت اذان جدید/ پخش سالانه ۲۶ هزار اذان از صدا‌و‌سیما
 3. بررسی وجوه اعجاز قرآن در برنامه "روشنا"
 4. کرامت انسان در قرآن موضوع برنامه "سروش هدایت"
 5. معرفی دو کتاب "امام حسن(ع) الگوی زندگی و فرهنگ جامع سخنان امام حسن(ع)" در اشاره
 6. شرح و توضیح تلاوت های مصری هر روز از رادیو قرآن
 7. بررسی وجوه اعجاز قرآن در برنامه "روشنا"
 8. "توکل" موضوع برنامه "مسیر روشن"


 
     
قابل توجه کاربران جهت مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایرفاکس استفاده کنید
    لینک ها
    نقشه سایت
 
 
 
Home , Photo Gallery , Site Map , About Us

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد
استفاده از مطالب به هر نحو تنها با ذکر منبع مجاز است.


طراحی سایت با dadevarzan